تبلیغات
شمعدونی - نکاتی ریز درباره گیاه لوس بنجامین و نیلوفر ابی

شمعدونی

نکاتی در باره مواظبت ونگهداری از گیاه تیتیش ما مانی بنجامین

1.مکان این گیاه نباید زود به زود جابه جا گردداین گیاه به جابه جای مکانی که دران فضا

 

رشد میکند حساس بوده و با جا به جایی مکررلوس شده وهمه برگهایش شروع به ریزش

 

میکند وقتی که همه برگهایش ریزش کرد دو سال طول میکشد دوباره شروع به برگ دادن نماید.

2.هر هفته یک بار این گیاه لوس اب میخواهد .

 

3.دمای ونور یک نواخت باعث رشد سریع این گیاه میگردد کنار پنجره رو به افتاب بهترین مکان برای رشداین گیاه مناسب بوده.

 

نیلوفر 

 

این گیاه نوعی پیچگ بوده که فصل کاشت ان قبل از بهار بوده جایی باید کاشته شود که بتواند به راحتی به ان قسمت پیچ خورده و بالا برود وگلهای ان به رنگهای صورتی ابی سفید بوده جایی که مناسب برای رشد این گیاه باشد افتاب وسایه است.

گلهای این گیاه پس از خشک شودن به دانه تبدیل میشود به رنگ سیاه مباشد. 

خوش رنگترین این گل نیلوفر ابی است .بستگی به گرمی وسردی هوا هفته یدو تا سه بار اب مخواهد


نوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1389 ساعت 07:20 ب.ظ توسط مهدی نظرات |


Design By : Pichak