تبلیغات
شمعدونی - نحویه کاشت اسان درخت

شمعدونی

کاشت درخت:برای اینکه درختی که می کاریم رشد موفقیت امیزی داشته باشد. اولین کاربه خاک.حاصلخیز احتیاج داریم.   الف : 15سا نتیمترروی خاک برای رشد گیاهان مناسب می باشد .مابقی خاک ارزش زراعی کمتری دارد . ما میتوانیم : گودالی که برای کاشت درخت حفر کرده ایم ازاین خاک حاصلخیز استفاده نمایم.توضیح(به عمق 15 سانتیمتراز روی زمین کشاورزی یا جاییی که خاک خوب زراعی دارد) خاک کمی ماسه داشته با شد که ریشه نهال به راحتیرشد نمایید چون خاک سفت باشد ریشه توانایی حرکت نداشته ونهال کاشته شده درجا میزند .مابرای کاشت نهال درسال اول به کود احتیاج چندانی نداریم اگر هم خواستیم ازکود حیوانی استفاده کنیم به مقدارکم خیلی کم چون ریشه نهال ضعیف بوده وکود اضافی باعث سوخته شدن ریشه شده ونهال کاشته شده به مورور زمان خشک می شود.ب :برای دراوردن درخت از گلدان خاک گلدان نباید خیس یا به صورت گلی باشد چون ریشه به راحتی از خاک گلدان جدا شده ونهال اسیب جدی می بیند .بهترین راه در اوردن نهال از گلدان به صورت قالبی اول به نهالمان چند روزی اب نمی دهیم تا خاک گلدان خشک شود . مرحله بعدی نهال را برعکس نموده به ارامی لبه ی گلدان رابه جایی مزنیم نهالمان به زمین نخورد دراین هنگام خاک وریشه ی گلدان به صورت قالبی از گلدان خارج می شود و با حوصله ارامی قالب ریشه وخاک را در گودالی که قبلا اماده کرده اید گذاشته وخواک مورد نظر راروی قالب ریشه ریخته و نهال را بکارید . در هنگام کاشت مواظب با شید رشه از خاک جدا نشود خاک یک سانتیمتر روی ریشه درخت را بگیرد ریشه از خاک بیرون نزند بادهای بهاری درخت را تکان شدید می دهند ریشه درخت نباید تکان بخورد یک چوب یک مترو نیم کنار نهال روی زمین میزنیم ونهال را به چوب می بندیم درخت را اب داده ودر هوای بهاری هفته ای دو بار ودر هوای گرم هفته ای سه بار اب مدهیم اب زیادی ریشه درخت را خفه می کند در هنگام باد شدید از اب دادن درخت خود داری نمایید مواظب باشید درخت به صورت مستقیم رشد نماید                     (درضمن منتظر نظریات شما هستیم  


نوشته شده در شنبه 22 اسفند 1388 ساعت 10:27 ب.ظ توسط مهدی نظرات |


Design By : Pichak