تبلیغات
شمعدونی - نحوی نگهداری شمعدانی

شمعدونی

گلی زیباست رنگ گلهای ان قرمز صورتی سفید .زینت بخش اطاقهایی که پنجرهای رو به افتاب دارند.نم اب همیشه روی خاک گلدان باشد .اب زیادی ساقه این گیاه را سیاه وبرگ سبزان رازرد مینماید.قلمه زدن روش تکثیر این گل زیباست. ذر پایز شمعدونی عاجز از سرماست اگر در باقچه نگاهداری مشود باید داخل گلدان شده وبه گلخانه یا داخل پانسیون گردد. 

روش تکثیر:یکی از ساقهای اصلی بوته را انتخاب کرده وبا چاقوی تیز به صورت مورب بریده درگلخانه یا در پانسیون داخل ماسه زده وهروز نم اب به قلمه داده بعداز دو یک ماه رشه داده وهنگام بهار ازگلخانه خارج ودر باقچه میکاریم. 

خاک(ماسه خاک برگ پوسیده )

 


نوشته شده در پنجشنبه 10 دی 1388 ساعت 08:30 ب.ظ توسط مهدی نظرات |


Design By : Pichak